Muuksi, Loo seltsitegevus

Muuksi laulukoor 1899 19.sept.T.Pere juhtimisel

 

Loo lauluseltsi asutamisest („Waba maa“ 1928.29.12)

„Kolga-Muuksi. Üle kolmekümne aasta tagasi (1897) siinse kooliõpetaja Tõnis Pere poolt asutatud laulukoor tegutses seni asjaarmastajana, esinedes kohalikkudel ja ümbruskonna piduõhtutel ja osa wõttes 7.,8. Ja 9. Üldlaulupidudest. Käesolewa aasta sügisel wõeti koorilekindlama aluse andmine tõsisemalt kõne alla ja otsustati  „Loo Lauluseltsi“ nime all registreerida. Neil päevwil saadi siseministeeriumistregistreeritud põhikiri tagasi.

Pühapäewal, 23. Dets. Pidas noor selts oma senises warjupaigas- „Kooli“ talus (end. Koolimaja) oma awamiskoosolekut, millest 28 inimest osa wõttis. Koosaolekut juhatas Hans Kalberg. Seltsi liikmeks astusid kõik koosolekust osawõtjad. Liikmemaksuks 1929.a. peale määrati 50 senti....Samal esimesel koosolekul tehti ühel häälel otsuseks ka Eesti lauljate liidu liikmeks astuda...“