Lahemaa mälumaastikud

Lahemaa mälumaastike projektiga, mis viidi ellu aastatel 2017-2019, kogusid ajaloolased ja kodu-uurijad Kuusalu valla 16 Lahemaa küla (Kolga, Soorinna, Kahala, Uuri, Muuksi, Kemba, Kalme, Kõnnu, Kolgaküla, Kotka, Nõmmeveski, Joaveski, Murksi, Parksi, Vanaküla ja Valgejõe) ajalugu.

Ajaloolased koostasid arhiivimaterjalide põhjal külade ajaloolised õiendid – kokkuvõtted küla ajaloost, kohtadest ja inimestest. Külade ajaloolisi õiendeid saate vaadata vasakult menüüst.

Kodu-uurijad küsitlesid kohalikke elanikke ja leidsid üles kogukonna jaoks olulised paigad, mis Kirjandusmuuseumi ja Maa-ameti abiga märgiti kaardile
(Kaardil tuleb paremalt valida infopäring, siis saab märgitud pärimuspaigale klikkides lugeda sellest pärimusteksti või vaadata fotot.)

Igast külast ühe inimesega tehti pikem intervjuu, mis säilitati videotena.

Kogu projektist saab ülevaate seletuskirjast.

Projekti juhtis Mittetulundusühing Kolgaküla Selts koostöös Keskonnaametiga, rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja toetas Kuusalu Vallavalitsus.

Kui projekti kohta tekkis küsimusi, palun võta ühendust projektijuhi Kaisa Linnoga: kaisa@kolgakyla.ee, 5 239 239.

Kolgaküla selts Keskkonnainvesteeringute Keskus Kuusalu vald