Kiiu seltsitegevus

Kiiu koor 1923

 

Pidupäew Kiius (Vaba Maa, 1927, 25, 08, 198,6)

Kiiu Algkooli 60 a.juubel.

Pühapäewal, 21.augustil 1927 a. Pühitses Kiiu algkool oma 60-aastast juubelit. Selleks oli korraldatud pidulik aktus. Piduliku sündmuse puhul olid kohale palutud haridusministeeriumi ning Harju maavalitsuse esitajad. Aktuse awas kell pool 7 haridusministeeriumi esitaja dr. Nuut, kes oma awakõnes tähelepanu juhtis koolile, kui walla emale. Meie kodu jätab ikkagi palju soowida ja seda osa, mida kodu anda ei jõua, peab täitma kool. Harju maawalitsuse poolt ütles terwisihra Johanson, kes rääkis koolist kui kaswatusasutusest.

Liigutawa ja südamliku kõne pidas endine Kiiu algkooli õpetaja Elstruk- inimene, kes 30 aastat haridustemplis töötanud. Ladusalt, rahwamehelikult rääkis wana haridustegelane.

Meeldiwaimaks numbriks õhtul oli praeguse kooli juhataja Lehti segakoori ettekanded. Lugupeetud koolijuhataja oli oma koori kokku seadnud endisetest Kiiu algkooli õpilastest. Kaunimat koori ei saa wist üldse enam kombineerida, nagu seda oli Kiiu algkooli 60-aasta juubelil. 70-80 aastased hallpead ja 15-16 aastased noorukesed laulsid kõrwuti kiitust alma materile.

Peale aktust oli kenasti wäljaehitud suures koolisaalis teelaud kapakaljaga. Peeti palju lauakõnesid, kuna waheaega lõbustas koor oma puhta ja hästi walitud lauludega.

Lõpuks lasti elada haridusministeeriumi, riigiwalitsust, kohaliku kooli walitsust, praegust koolijuhti hra Leht´i ja teisi.